اجحاف به کشاورزان از طرف وزارت نیرو | چاپ |
ایران - آب
شنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۶ ساعت ۱۴:۲۲

اجحاف به کشاورزان از طرف وزارت نیرو

 

منصور سرابی قطبی کارشناس آب وزارت کشاورزی

منصور قطبی سرابی


چگونه میلیون‌ها کشاورز با عنوان حقابه‌بران واقعی از منابع آب رودخانه‌ها، بعد از احداث سدها و شبکه‌های آبیاری و زهکشی غیراصولی از طرف وزارت نیرو، به‌صورت مهاجر و آواره به حاشیه شهرها رانده‌شده و برخی از آن‌ها، ناگزیر از تخلیه از چاه‌های غیرمجاز شده‌اند؟


۱- با عنایت به تجربیات ۳۰۰۰ ساله ایرانیان باستان و همچنین با توجه به سابقه ۱۰۰ ساله کشورهای پیشرفته جهان، راهکارهای توسعه پایدار منابع آب کشورهای مذکور، ازجمله کشور ایران، با اجرا و احیای طرح‌ها و قوانین مشروحه زیر، ممکن و میسر می‌گردد.


۱-۱- اجرای طرح‌های کلان نگری، اعمال مدیریت به‌هم‌پیوسته منابع آب و ارزیابی‌های محیط‌زیستی، در دشت‌ها و حوضه‌های آبریز

۲-۱- اجرای طرح‌های آمایش سرزمین

۳-۱- اجرای طرح‌های الگوی کشت کشاورزی

۴-۱- احیای قوانین گسترش کشاورزی

۵-۱- احیای قوانین سازمان‌های عمران منطقه‌ای در کشور

۶-۱- اجرای طرح‌های آبخیزداری

۷-۱- اجرای طرح‌های جنگل‌کاری

۸-۱- اجرای طرح‌های مرتع‌داری

۹-۱- اجرای طرح‌های حفظ رطوبت خاک

۱۰-۱- اجرای طرح‌های آبخوان‌داری

۱۱-۱- اجرای طرح‌های سدسازی و شبکه‌های آبیاری و زهکشی مبتنی بر ارزیابی‌های محیط‌زیستی


۲- به‌طوری‌که ملاحظه می‌شود، اجرای طرح‌های سدسازی و شبکه‌های آبیاری و زهکشی، یکی از آخرین گزینه‌های توسعه پایدار منابع آب کشورهای جهان، ازجمله ایران محسوب می‌گردد. درحالی‌که وزارت نیرو، به دلیل تشکیلات سازمانی سازه و سخت‌افزار محور خود، سدسازی و شبکه‌های مذکور را به‌عنوان گزینه اول انتخاب و بدین ترتیب دچار اشتباه اصولی در این زمینه شده است، زیرا؛ ذخیره حدود ۵۰ میلیارد مترمکعب از منابع آب‌های سطحی در مخزن بیش از ۶۰۰ دستگاه سد بزرگ و کوچک کشور، نه‌فقط موجبات به هم خوردن تعادل بین عناصر چرخه هیدرولوژی و اکوسیستم، بلکه موجبات تضییع حقوق حقابه‌بران مشروحه زیرا را نیز، فراهم آورده و می‌آورد.

۱-۲- حقابه کشاورزان، از منابع آب رودخانه‌ها و سیلاب‌ها (مربوط به قرون متمادی)

۲-۲- حقابه طبیعی مخازن آب‌های زیرزمینی

۳-۲- حقابه محیط‌زیستی رودخانه‌ها

۴-۲- حقابه محیط‌زیستی حفظ رطوبت خاک

۵-۲- حقابه محیط‌زیستی جنگل‌ها و مراتع

۶-۲- حقابه محیط‌زیستی حفظ رطوبت هوا

۷-۲- حقابه محیط‌زیستی تالاب‌ها و دریاچه‌ها


بنابراین؛

الف- دلایل برداشت غیرمجاز از منابع آب‌های زیرزمینی کشور از طرف کشاورزان را، نه در یک امر اختیاری و تجاوزگرانه بلکه می‌بایستی، در تضییع حقوق حقابه‌ها در سدسازی‌ها و شبکه‌های آبیاری و زهکشی غیراصولی، از طرف وزارت نیرو، در طی ۶۰ سال گذشته، جستجو نمود.

ب- تهمت تجاوز به کشاورزان زحمت‌کش و مال‌باخته واقعی، از طرف وزارت نیرو در طی ۶۰ سال گذشته، نه‌فقط دور از انصاف و غیرقانونی، بلکه گناه کبیره، محسوب می‌گردد، زیرا؛ کشاورزان با عنوان بزرگ‌ترین تولیدکنندگان مواد غذائی کشور، در طی مدت مذکور ناجوانمردانه مورد ظلم و ستم و تهمت و افترای وزارتخانه مذکور، واقع گردیده‌اند.


۳- جهت برون‌رفت از بحران‌های آب کشور، تشکیل وزارت آب، محیط‌زیست و منابع طبیعی، الزام‌آور هست، زیرا کشور ایران نه به یک وزارت نیروی سازه و سخت‌افزار محور، بلکه به یک وزارت آب مستقل غیر سازه‌ای و نرم‌افزار محور محیط‌زیستی، نیاز دارد.


کارشناس سابق مهندسی آب وزارت کشاورزی