بحران تلفات ذخایر آب در ایران از نگاه ناسا | چاپ |
جهانی - آب
جمعه ۰۴ دی ۱۳۹۴ ساعت ۲۲:۰۰

ناسا عکسی را منتشر کرده است که با استفاده از داده‌های ماهواره‌ای وضعیت تلفات ذخایر منابع آبی که شامل آبهای سطحی و رواب‌آبها و برفها می‌شود را در خاورمیانه و شاخ آفریقا نشان می‌دهد و ایران در وضعیت بسیار بدی با تلفات آب تا ۱۰ اینچ هست. این داده‌ها از سال ۲۰۰۲ تا ۲۰۱۵ جمع‌آوری شده است. سیاستهای سدسازی و توسعه بی‌حساب کشاورزی و شهرسازی و برداشت بی‌حساب آب‌های زیرزمینی و تخریب کوهستان‌ها با راه‌سازی و معدن‌کاوی و تخریب رودخانه‌ها مهم‌ترین دلایل وضعیت ورشکستگی و بحران آب در ایران هست.

منبع: سایت ناسا

ناسا تلفات آب ایران