تولید10 میلیارد تن CO2 در تهران | چاپ |
ایران - هوا
چهارشنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۰ ساعت ۱۲:۲۱

مدیرکل محیط زیست استان تهران با بیان اینکه بخش خودرو به تنهایی مسئول انتشار سالانه ۱۰ میلیارد ‌و ‌۵۰۰ میلیون تن گاز گلخانه‌ای دی‌اکسید کربن است گفت: در حالیکه معاینه منظم فنی خودروها تا ۲۳ درصد آلودگی هوا را کاهش می دهد پنج ساله شدن آن هیچ توجیهی ندارد. به گزارش مهر، رسول علی اشرفی پور گفت: در حال حاضر هر خودروی قابل تردد در سطح استان تهران سالانه به طور میانگین ۵/۳ تن دی اکسید کربن تولید می کند و با توجه به اینکه تعداد خودرو های قابل تردد در سطح استان هم اکنون سه میلیون دستگاه است این بخش به تنهایی مسئول انتشار سالانه ۱۰ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تن گاز گلخانه ای دی اکسید کربن در هوا است.

اشرفی پور اظهار داشت: بنابراین معاینه فنی خودروها به ویژه در استان تهران که سهم قابل توجهی از آلایندگی ها مربوط به منابع متحرک یعنی خودروها و موتور سیکلتهاست بسیار ضروری است.

وی با بیان اینکه خودروهای داخلی هنوز از استانداردهای روز دنیا برخوردار نیستند افزود: با توجه به هوای نیمه خشک تهران، جمعیت زیاد و حجم بالای فعالیتهای روزانه تردد خودروها در این سطح قابل توجیه نیست.

اشرفی پور با اشاره به نقش معاینه فنی خودروها در کاهش انتشار آلاینده ها گفت: توسعه کمی و کیفی مراکز معاینه فنی خودرو در سطح استان تهران بایستی در دستور کار قرار گیرد تا بتوان بخشی از آلاینده ای هوا را که مربوط به ریزگردها نیست و قابل کنترل است کاهش داد.

وی با انتقاد از طرح ۵ ساله شدن معاینه فنی خودروها گفت: در حالی که معاینه منظم فنی خودروها می تواند تا ۲۳ درصد کاهش آلودگی هوا را به همراه داشته باشد وضع چنین قانونی و وجود چنین ناهماهنگی بین دستگاهها قابل قبول نیست.

به گفته اشرفی پور، اینکه بسیاری از صاحبان خودرو هنوز قطعات کنیستر و کاتالیست را نمی شناسند با توجه به تأکیدات کار گروه کاهش آلودگی هوا ی تهران برای مکلف کردن صاحبان خودرو برای نصب این قطعات بر روی خودرو بسیار قابل تأمل است.