کارخانه های زباله سوز، معدن آلودگی | چاپ |
ایران - کارخانه ها
سه شنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۰ ساعت ۱۰:۵۰

کارخانه های جدیدی که برای ساخت در شهرهای مازندران و برای خلاصی از دست زباله ها در نظر گرفته شده خود آلوده کننده محیط زیست هستند و یک فناوری ویرانگر و منسوخ شده در کشورهای پیشرفته شناخته شده است.

به گزارش وبگاه زمینی این کارخانه ها معدن ساخت دی اکسید کربن و گازهای آلاینده خطرناک دیگر هستند و بسیار جای تعجب دارد که این فناوری که سالیان زیادی هست که آلوده کننده محیط زیست شناخته شده و کنار گذاشته شده حالا با توصیه سازمان محیط زیست ایران در استان مازندران و برای رهایی از شر زباله هایی که 60 درصد آنها در جنگلها رها می شد در شهرهای مازندران ساخته میشود و برای آن بودجه های میلیاردی در نظر گرفته شده است. حال با ساختن این کارخانه ها حجم انبوه وحشتناکی از دی اکسید کربن و گازهای سمی و مواد سمی خطرناک دیگری تولید خواهد شد. اصولا در این کارخانه ها زباله ها تفکیک نمیشوند و چنانچه این زباله ها تفکیک شود دیگر نیازی به زباله سوز نیست و با هزینه بسیار کمتری میتوان زبالهای خوراکی را به کمپوست تبدیل کرد. در خوشبینانه ترین حالت  اگر این کارخانه ها به فیلتر مجهز باشند باز برای دفن مواد فوق العاده خطرناک این فیلترها چه راهی وجود دارد؟ به زمینهای بکر دیگری در مازندران نیاز هست تا این مواد دفن شود و برای میلیونها سال دیگر غیر قابل استفاده میشوند. تجهیزات استفاده شده این کارخانه ها  هم اکنون بوسیله برخی کشورهای دیگر همچون روسیه به کشورهای جهان سومی فروخته میشود و آگهی فروش این تجهیزات بوسیله دلالها در اینترنت به چشم می خورد. در حال حاضر در کشورهایی مثل آلمان و ژاپن زباله ها در مبدا تفکیک شده ، مواد پلاستیکی و کاغذ و فلزات و شیشه و دیگر مواد بازیافت میشوند و مواد خوراکی به کارخانه های ساخت کمپوست هدایت میشوند که در این کارخانه ها با کمک گرفتن از باکتریهای طبیعی این زباله ها بصورت طبیعی تجزیه شده و پس از گند زدائی بصورت کود بسیار مقوی در کشاورزی بکار میروند. و تنها زباله های بیمارستانی هستند که به دلیل وجود عفونتهای واگیر سوزانده میشوند که آنها هم به زودی با فناوری های هسته ایی جدید کنار گذاشته میشوند.