کشف پنج گونه حشره در ایران | چاپ |
ایران - گونه های جانوری
دوشنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۲ ساعت ۱۶:۴۹

عضو هیات علمی گروه کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحدکرمانشاه موفق به شناسایی پنج گونه و یک جنس جدید از حشرات راسته پادمان (Collembola) برای نخستین بار در کشور شد. دکتر مرتضی کهراریان، در خصوص کشف این حشرات اظهارکرد: راسته پادمان از جمله حشرات موجود در خاک هستند، هرچند در دنیا تحقیقات فراوانی روی این بند پایان صورت گرفته، اما در دهه های اخیر به عنوان یک شاخص آلودگی خاک و آب به شمار می روند.

وی افزود: در این تحقیق پنج گونه و یک جنس از خانواده Entomobryidae برای نخستین بار شناسایی شده است. متاسفانه در ایران تحقیقات کمی در این زمینه صورت گرفته و طی چند سال گذشته چندین محقق روی این مسائل برنامه ریزی کرده اند.

وی که از محققان رشته حشره شناسی است، خاطرنشان کرد: این تحقیق با همکاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه و یک مرکز تحقیقات کشور اسپانیا انجام شده است.

کهراریان درباره سایر دستآوردهای خود در زمینه حشره شناسی گفت: بیش از 20 گونه دیگر برای نخستین بار در ایران و یک گونه تحت عنوان Hypogastrura persica نیز برای نخستین بار در جهان شناسایی کرده ام که نام persica بیان کننده نام ایران است.

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد کرمانشاه، تاکنون 14 مقاله ISI و چندین طرح تحقیقاتی به ثبت رسانده و در حال حاضر تحقیقات قابل توجهی در زمینه شناسایی "فون پادمان" موجود در استان کرمانشاه و همچنین تاثیر آلودگی خاک بر میزان جمعیت آن ها انجام داده که نتایج تحقیقات به زودی اعلام خواهد شد.