پنجشنبه ۲۹ مهر ۱۴۰۰ ساعت ۲۳:۴۶

خبرهای متنی

ایران

عکسهای خبری

Developed by JoomVision.com

سوسن های چلچراغ در تیلا کنار عباس آباد

زمینی ؛ وبگاه تازه‌های دانش زیست بوم زمین زمینی ؛ وبگاه تازه‌های دانش زیست بوم زمین

پرندگان مهاجر در تالاب گمیشان

زمینی ؛ وبگاه تازه‌های دانش زیست بوم زمین زمینی ؛ وبگاه تازه‌های دانش زیست بوم زمین

آخرین بازمانده درنا در ایران

زمینی ؛ وبگاه تازه‌های دانش زیست بوم زمین زمینی ؛ وبگاه تازه‌های دانش زیست بوم زمین

رودخانه ایی به شفافیت کریستال

زمینی ؛ وبگاه تازه‌های دانش زیست بوم زمین زمینی ؛ وبگاه تازه‌های دانش زیست بوم زمین

عکس های دیدنی از قوهای فریدونکنار

زمینی ؛ وبگاه تازه‌های دانش زیست بوم زمین زمینی ؛ وبگاه تازه‌های دانش زیست بوم زمین

سوسک طلائی

زمینی ؛ وبگاه تازه‌های دانش زیست بوم زمین زمینی ؛ وبگاه تازه‌های دانش زیست بوم زمین

درخت رنگین کمان

زمینی ؛ وبگاه تازه‌های دانش زیست بوم زمین زمینی ؛ وبگاه تازه‌های دانش زیست بوم زمین

کهنسال ترین گیاهان زمین

زمینی ؛ وبگاه تازه‌های دانش زیست بوم زمین زمینی ؛ وبگاه تازه‌های دانش زیست بوم زمین

کشنده ترین مار جهان

زمینی ؛ وبگاه تازه‌های دانش زیست بوم زمین زمینی ؛ وبگاه تازه‌های دانش زیست بوم زمین
کنترل 5 بيماري با کمک پروانه ها | چاپ |
ایران - گونه های جانوری
شنبه ۱۲ بهمن ۱۳۹۲ ساعت ۱۲:۱۶

پژوهشگران پرديس کشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه تهران در مطالعات اخير خود براي اولين بار در دنيا موفق به استخراج 2نوع پپتيد جديد از لارو 2نوع پروانه شدند که براي کنترل 3 نوع بيماري باکتريايي انساني و 2 نوع بيماري گياهي شدند.

پروانه

پپتيدها را مولکول‌هاي آب دوست با وزن مولکولي کم دانست و گفت: اين مولکول‌ها به خانواده پروتئين‌ها تعلق دارند ولي بين پروتئين‌ها و پپتيدها تفاوتي در تعداد اسيدهاي آمينه وجود دارد به اين معنا که واحدهاي سازنده پپتيد که اسيدهاي آمينه هستند تعداد آنها معمولا کمتر است ولي در پروتئين ها تا چندصد هزار اسيد آمينه مي‌رسد.

وي ادامه داد: بنابراين پپتيد يک مولکول کوچک از گروه پروتئين‌ها با تعداد اسيد آمينه‌هاي کم و با وزن پايين است که آب دوست هستند.

طلايي با اشاره به مطالعات اخير پرديس کشاورزي دانشگاه تهران در اين زمينه اظهار داشت: در اين مطالعات سيستم ايمني حشرات از نظر توليد پپتيدهاي ضدميکروبي در مواجهه با پاتوژن‌هاي مهاجم مانند باکتري‌ها و قارچ‌ها مورد بررسي قرار گرفت.

وي با بيان اينکه اين مطالعات بر روي لاروهاي دو گونه پروانه "شب پره هندي" و "پروانه موم خوار" انجام شد، ادامه داد: در اين تحقيقات پپتيدهاي ضد ميکروبي را از لاروهاي گونه پروانه شب پره هندي و پروانه موم خوار استخراج و ويژگي آنها را تعيين کرديم. براي اين منظور با توالي يابي و تعيين اسيدهاي آمينه آنها مشخص کرديم که چنين پپتيدي قبلا استخراج و معرفي شده است يا خير.

طلايي با تاکيد بر اينکه نتايج اين تحقيقات نشان داد که قبلا چنين پپتيدهايي توليد نشده است، يادآور شد: پس از آن فعاليت و اثرات ضد ميکروبي اين 2 پپتيد را بر روي باکتري و قارچ‌هاي مختلفي که در انسان و گياهان بيماري‌هاي مختلفي ايجاد مي‌کند مورد آزمايش قرار داديم و مشاهده کرديم که 2 پپتيد به دست آمده از اين دو گونه پروانه بازدارندگي خوبي بر روي رشد باکتري‌ها از خود نشان مي‌دهند.

وي با اشاره به نوع باکتري‌هاي بيمارگر انساني تست شده در اين تحقيقات اظهار داشت: در اين مطالعات مشاهده کرديم که اين دو پپتيد بر روي 3 باکتري بيمارگر انساني که شامل باکتري Pseudomonas aeruginosa که عفونت‌هاي تنفسي و گوارشي ايجاد مي‌کند، باکتري Staphylococcus aureus که عفونت‌هاي پوستي و ممنژيت را در انسان ايجاد مي‌کند و باکتري Salmonella typhi عامل بيماري تيفوئيد، اثرات ضد ميکروبي مناسبي دارند.

طلايي با تاکيد بر اينکه اين 2 پپتيد استخراج شده از دو گونه پروانه بر روي دو باکتري بيمارگر گياهي نيز اثرات خوبي داشته است، خاطر نشان کرد: اين دو پپتيد علاوه بر 3 نوع باکتري بيمارگر انساني بر روي روي باکتريهاي بيمارگر گياهي به ويژه عامل شانکر مرکبات (Xanthomonas citri ) و عامل آتشک سيب و گلابي (Erwinia amylovora ) فعاليت ضد باکتريايي نشان دادند و در واقع قدرت کنترل‌کنندگي خوبي در برابر اين باکتري‌ها از خود بروز دادند.

نحوه اجراي اين پروژه تحقيقاتي


اين محقق با بيان اينکه شب پره هندي و پروانه موم خوار حشراتي هستند که در کل دنيا وجود دارند، گفت: ولي تاکنون هيچ نوع پپتيدي از لاروهاي شب پره هندي جداسازي نشده و کسي تاکنون تحقيقي در اين زمينه انجام نداده است.

وي با تاکيد بر اينکه انسان‌ها و مهره داران سيستم دفاعي اکتسابي دارند، يادآور شد: اين سيستم دفاعي باعث مي‌شود در برابر حمله باکتري‌ها و ميکروب‌ها بدن پادتن توليد کند که به آن ايمونو گلوبين گفته مي‌شود ولي حشرات که از گروه بي مهرگان هستند اين توانايي را ندارند و نمي‌توانند پادتن توليد کنند.

طلايي ادامه داد: زماني که ميکروب وارد بدن بي مهرگان از جمله حشرات مي‌شود، آنها دفاع‌هاي مختلفي از جمله سنتز و القاي پپتيدهاي ضد ميکروبي دارند به گونه‌اي که زماني که ميکروب وارد بدن آنها مي‌شود، داخل لارو حشرات يکسري شناساگرهايي وجود دارد که قادر به شناسايي باکتري‌ها و قارچ‌ها هستند.

وي با بيان اينکه اين شناساگرها قادر به شناسايي نوعي باکتري و اينکه آيا باکتري گرم منفي و يا گرم مثبت است، خواهد بود، افزود: لاروها براي توليد پپتيدهاي ضد ميکروب با توجه به نوع ميکروب، مسير سنتز متفاوتي را در پيش مي‌گيرند.

اين محقق با اشاره به نحوه اجراي اين طرح خاطر نشان کرد: ما براي اين 2 لارو پروانه باکتري گرم منفي و قارچي که مي‌تواند بيمارگر حشرات باشد را به داخل بدن آنها تزريق کرديم به طوري که اين لاروها نميرند و پس از 48 تا 72 ساعت پپتدها بر عليه اين بيمارگرها توليد شدند.

وي با اشاره به اثرات پپتيدهاي توليد شده بر روي بدن انسان و گياهان گفت: مطالعات ما ثابت کرد که اين نوع پپتيدها بر روي سلول‌هاي پستانداران و سلول‌هايي که از جانوران مفيد بوده و اثر زيان بار ندارند؛ چراکه پپتيدها عملکرد اختصاصي دارند و نمي‌توانند از سلول سالم انسان داخل سلول شوند.

علت انتخاب اين 2 گونه پروانه

اين محقق گروه گياه پزشکي پرديس کشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه تهران به بيان دلايل انتخاب اين دو گونه پروانه پرداخت و گفت: تحقيقات زيادي درباره پروانه موم خوار انجام شده است که نشان مي‌دهد پرورش اين حشره بسيار راحت است و همچنين در طبيعت با انواع بيمارگرها در ارتباط نيست.

وي با تاکيد بر اينکه هرچه ارتباط جاندار با ميکروب‌ها بيشتر باشد تعامل بيشتري با بدن ايجاد خواهد شد، اظهار داشت: در اين صورت باکتري سعي مي‌کند تا بر دفاع پروانه فائق آيد درحالي که پروانه موم خوار کمتر با انواع ميکروب‌ها در تماس است.

طلايي با اشاره به دلايل انتخاب پروانه شب پره هندي، يادآور شد: تحقيقات ما نشان داد که برخي از حشرات در مقابل ميکروب‌ها به نوعي سعي مي‌کنند تا خود را نجات دهد در حالي که اين حشره سيستم ايمني اکتسابي ندارد ولي قادر است در برابر ميکروب ها مقاومت کند و خود را نجات دهد که نشان مي‌دهد که پپتيدها در موفقيت اين حشرات براي مقاومت در برابر ميکروب‌ها نقش موثري دارد.

فاز تحقيقاتي توليد پپتيد

طلايي با اشاره به آخرين وضعيت اين تحقيقات افزود: در اين پروژه تحقيقاتي موفق به شناسايي و تعيين ويژگي اين دو پپتيد شديم و در آينده بايد تلاش شود تا در گياه پزشکي مدرن مورد استفاده قرار گيرد. در گياه پزشکي مدرن بايد از طريق بيان ژن، ژن را وارد گياه کنيم تا در برابر عوامل بيمارگر مقاوم شود.

وي با بيان اينکه در خصوص انسان نيز نياز به مطالعه بيشتر داريم خاطر نشان کرد: در مورد انسان بايد مطالعات بين گروهي با محققان دارو ساز انجام شود که هنوز اجرايي نشده است.

طلايي با اشاره به اهميت اين تحقيقات اظهار داشت: توجه به اينکه سه عامل بيمارگر انساني ذکر شده، عامل عفونت‌هاي متعددي در انسان هستند و در خيلي از موارد به خاطر مقاومت‌ آنها در برابر آنتي‌بيوتيک‌هاي رايج، کنترل آنها بسيار مشکل است. علاوه بر آن 2 باکتري بيمارگر درختان ميوه که سالانه خسارات زيادي را موجب مي شوند؛ معرفي چنين پپتيدهايي مي‌تواند کانديدهاي دارويي مناسبي براي درمان بيماري‌هاي ذکر شده در آينده باشد

 

 

اضافه‌ كردن نظر


کد امنيتي
باز خوانی تصویر امنیتی

حقوق این وبگاه محفوظ  است و استفاده از نوشته های آن با نگاشتن نام این وبگاه منعی ندارد