عکس‌های دیدنی از قوهای مهاجر فریدونکنار | چاپ |
ایران - گونه های جانوری
يكشنبه ۰۸ بهمن ۱۳۹۱ ساعت ۰۰:۱۲

با فرارسیدن فصل زمستان ، بیش از ده هزار قوی مهاجر فریادکش در تالاب سرخرود شهرستان فریدون‌کنار فرود آمدند تا از گرسنگی و سرما در امان بمانند.

قو سرخرود فریدونکنار

 

 

قو سرخرود فریدونکنار

 

 

قو سرخرود فریدونکنار

 

قو سرخرود فریدونکنار

 

قو سرخرود فریدونکنار

 

قو سرخرود فریدونکنار

 

قو سرخرود فریدونکنار

 

قو سرخرود فریدونکنار

 

قو سرخرود فریدونکنار

 

قو سرخرود فریدونکنار

 

قو سرخرود فریدونکنار

 

قو سرخرود فریدونکنار

 

قو سرخرود فریدونکنار

 

قو سرخرود فریدونکنار

 

قو سرخرود فریدونکنار

 

قو سرخرود فریدونکنار

 

قو سرخرود فریدونکنار

 

قو سرخرود فریدونکنار

 

قو سرخرود فریدونکنار

 

قو سرخرود فریدونکنار

 

قو سرخرود فریدونکنار

 

قو سرخرود فریدونکنار

 

قو سرخرود فریدونکنار

 

قو سرخرود فریدونکنار

 

قو سرخرود فریدونکنار

 

قو سرخرود فریدونکنار

 

قو سرخرود فریدونکنار

 

قو سرخرود فریدونکنار

 

قو سرخرود فریدونکنار

 

قو سرخرود فریدونکنار

 

قو سرخرود فریدونکنار

 

قو سرخرود فریدونکنار

 

قو سرخرود فریدونکنار

 

قو سرخرود فریدونکنار

 

قو سرخرود فریدونکنار

 

قو سرخرود فریدونکنار

 

قو سرخرود فریدونکنار

 

قو سرخرود فریدونکنار

 

قو سرخرود فریدونکنار

 

Photos: mohamad rezaei & hamze mohamadhoseini