عکسهایی از پرندگان مهاجر وارد شده به تالاب گمیشان | چاپ |
ایران - گونه های جانوری
جمعه ۱۱ آذر ۱۳۹۰ ساعت ۲۲:۴۷

تالاب گمیشان هر ساله میزبان هزاران پرنده مهاجریست که زمستان خود را در آن سپری می کنند

فلامینگو در تالاب گمیشان

تالاب گمیشان

نالاب گمیشان

تالاب گمیشان

تالاب گمیشان

تالاب گمیشان

عکاس: ابوطالب ندری