جابجائی سی هزار مرجان از چابهار | چاپ |
ایران - گونه های گیاهی
پنجشنبه ۰۴ اسفند ۱۳۹۰ ساعت ۱۰:۱۳

رييس مرکز تحقيقات شيلاتي آبهاي دور چابهار گفت: 30 هزار قطعه مرجان دريايي همزمان با توسعه اسکله شهيد بهشتي به سايت جديد واقع در پايين دست هتل ليپار در بندر چابهار منتقل شد. به گزارش خبرگزاري جمهوري اسلامي:دکتر 'دانيال اژدري' روز دوشنبه به خبرنگار ايرنا افزود: اين در حالي است که 200 تا 300 هزار قطعه مرجان در محل ساخت اسکله شهيد بهشتي چابهار در گستره اي به وسعت پنج هکتار وجود دارد. وي گفت: بر اساس قرارداد منعقده بايد 18 هزار قطعه از مرجانها به مکان جديد منتقل مي شد اما اين مرکز تحقيقاتي به منظورکمک به محيط زيست واهميت زندگي مرجانها، 60 درصد بيشتر از ميزان قرارداد نسبت به انتقال اين آبزي اقدام کرده است. او همچنين با انتقاد از عدم تامين اعتبارات مورد نياز براي جا به جايي مرجانها افزود: تاکنون از مبلغ يک ميليارد و 245 ميليون تومان اعتبار تعيين شده براي اين جا به جايي تنها 600 ميليون تومان پرداخت شده است. رييس مرکز تحقيقات شيلاتي آبهاي دور چابهار گفت: پرونده جا به جايي مرجانها به همراه مدارک لازم تهيه و براي پرداخت مطالبات بر اساس قرارداد منعقده، به سازمان بنادر و دريانوردي ارسال شده است. اژدري افزود: تا قبل از اين جا به جايي مرجانها، ساخت اسکله شهيد بهشتي چابهار به سبب وارد شدن آسيب به محيط زيست دريايي و در خطر نابودي قرار گرفتن حيات اين گونه آبزي به مدت دو سال متوقف مانده بود. وي ادامه داد: سازمان بنادر و دريانوردي در مدت توقف اين پروژه حدود 400 ميليارد تومان خسارت پرداخت کرد اما اکنون حاضر نيست مطالبات ما را براي انتقال مرجانها بر اساس قرارداد منعقده بپردازد. او اظهارداشت: اين در حالي است که محققين شيلات چابهار با همکاري و کار شبانه روزي نسبت به انتقال مرجانها اقدام کردند و مورد تشويق مجامع تحقيقاتي بين المللي قرارگرفتند. به گفته وي کار انتقال مرجانها که از خانواده هاي آگروپورا، بشقابي، سنگي و مغزي هستند با هماهنگي کليه نيروهاي متخصص از آبان ماه امسال آغاز شد. وي افزود: روش ابداعي انتقال انبوه مرجانها در چابهار با استفاده از سبد فلزي که به تاييد کارشناسان خارجي رسيده براي نخستين بار در جهان با موفقيت اجرا شد. رييس مرکز تحقيقات شيلاتي آبهاي دور چابهار گفت: ايران پس از کشورهاي استراليا و آمريکا سومين کشور جهان به لحاظ داشتن فناوري انتقال انبوه مرجانها است. وي اضافه کرد: دراين روش غواصان مرجانها را به آرامي و بدون واردآمدن استرس از کف دريا جدا کرده و با قراردادن در سبد فلزي شناور در زير آب به قايقها منتقل مي کنند. او ادامه داد: قايقها سبدهاي شناور را با سرعت دو گره دريايي(دو مايل دريايي) به محل جديد که به صورت مصنوعي ساخته شده منتقل و با چسب مخصوص در زير آب چسباندند. وي گفت: مرجانها به سبب اينکه بيش از 30 هزار گونه آبزي را در خود پناه مي دهند نقش حائز اهميتي در اکوسيستم درياها دارند زيرا محل مناسبي براي زادآوري و توليد موادغذايي آبزيان هستند. رييس مرکزتحقيقات شيلاتي آبهاي دور چابهار افزود: بعد از جنگلهاي حرا در کمربند سبز جهان، مرجانها در تثبيت گاز دي اکسيدکربن نقش اساسي ايفا مي کنند. وي گفت: مرجانها دي اکسيدکربن آب را گرفته و پس از ترکيب با کلسيم، هيکل خود را که از مواد آهکي است، مي سازند. او اظهارداشت: مرجانها بخاطرداشتن پاکترين نوع کلسيم تصفيه شده، درمصارف پزشکي از قبيل ساخت استخوان، دندانسازي و داروهاي علاج کننده بيماريهاي سخت همچون سرطان کاربرد دارند. وي با تاکيد بر قدمت چند دهه اي صنعت اکوتوريسم مرجانها در جهان گفت: بر اساس برآورد دانشمندان هر کيلومتر مربع کلني مرجانها بين 150 تا 600 هزار دلار سود عايد بشريت مي کند.