هشدار درباره انقراض گیاهان دارویی نادر ایران | چاپ |
ایران - گونه های گیاهی
دوشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۰ ساعت ۱۱:۲۹

سازمان بازرسی کل کشور اراضی ملی محصولات فرعی منابع طبیعی را به‌دلیل تعرضات غیرمجاز و عدم‌ احیای عرصه‌های بهره‌برداری شده در معرض تهدید و انقراض برخی گونه‌های گیاهی اعلام کرد. سازمان بازرسی کل کشور در اعلامیه خود آورده است: اراضی ملی محصولات فرعی منابع طبیعی، رویشگاه گیاهان دارویی و صنعتی است که درصورت استفاده بهینه از آن می‌تواند در ایجاد اشتغال و ارزآوری برای کشور نقش مهمی ایفا کند.اراضی ملی محصولات فرعی که به زمین‌های مورد کشت گیاهان دارویی گفته می‌شود، به‌دلیل نبود قوانین و مقررات بازدارنده مورد بهره‌برداری‌های غیرمجاز قرار می‌گیرد.
سازمان بازرسی کل کشور برای جلوگیری از بهره‌برداری‌های غیراصولی و ایجاد نظم و انضباط در تولید، برداشت و فراوری این محصولات، پیشنهادهایی را نیز ارائه کرده است که انجام مطالعات مقدماتی، تهیه نقشه دقیق از پراکندگی گیاهان دارویی و صنعتی مهم کشور و برآورد ظرفیت تولید به‌عنوان یکی از پروژه‌های مهم طرح ملی مدیریت جامع محصولات فرعی منابع طبیعی از جمله پیشنهادهای این سازمان است.