سبزکوه، ذخیره‌گاه زیست‌کره می‌شود | چاپ |
ایران - زیستگاه
يكشنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۲ ساعت ۲۳:۴۸

براساس مصوبه کمیته ملی انسان و کره مسکون، منطقه حفاظت‌شده سبز کوه در استان چهارمحال و بختیاری به‌عنوان یازدهمین ذخیره‌گاه زیست‌کره ایران به دبیرخانه برنامه در یونسکو پاریس معرفی می‌شود. سومین جلسه از دوازدهمین دوره کمیته ملی انسان و کره مسکون به ریاست احمد‌علی کیخا، معاون محیط‌زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط‌زیست و دبیری کمیسیون ملی یونسکو در ایران در محل سالن جلسات کمیسیون ملی یونسکو در ایران برگزار شد.

دراین جلسه، کمیته ملی انسان و کره مسکون، سازمان حفاظت محیط‌زیست را مکلف کرد تا با استفاده از توان کارشناسی خود ویژگی‌های منطقه حفاظت شده سبز‌کوه در استان چهارمحال و بختیاری را به‌عنوان یازدهمین ذخیره‌گاه زیست‌کره مورد بررسی قرار دهند و نتایج را به کمیته اعلام کنند. این گزارش می‌افزاید: ذخیره‌گاه‌های زیست‌کره، اکوسیستم‌های خشکی یا آبی هستند که در آنها یافتن روش‌های مختلف تلفیق حفاظت از تنوع زیستی و استفاده پایدار از آن به بوته آزمایش گذاشته می‌شود. در واقع ذخیره‌گاه‌های زیست‌کره دارای مفهومی فراتر از مناطق حفاظت شده است.

بر این اساس تاکنون 621ذخیره‌گاه از 117کشور جهان در فهرست شبکه جهانی ذخیره‌گاه‌های زیست‌کره یونسکو به ثبت رسیده‌اند. کشور ایران از کشورهای پیشگام در ثبت ذخیره‌گاه‌های زیست‌کره بوده و بر همین اساس تا‌کنون 10ذخیره‌گاه زیست‌کره شامل ارومیه، ارسباران، گنو، حرا، توران، کویر، ارژن و پریشان، گلستان و دنا در فهرست شبکه جهانی ذخیره‌گاه‌های زیست‌کره به ثبت رسیده است.