واگذاری زیستگاه ها به بخش خصوصی | چاپ |
ایران - زیستگاه
دوشنبه ۱۲ دی ۱۳۹۰ ساعت ۱۴:۰۱

مدير كل دفتر رياست سازمان حفاظت محيط زيست خبر داد: ابلاغ آیین نامه واگذاری و تصدی گری مناطق حفاظت شده به بخش خصوصی مدير كل دفتر رياست سازمان محيط زيست از ابلاغ آئين نامه مصوب مجلس در مورد واگذاري و تصدي گري مناطق و عرصه ها در سازمان محيط زيست خبر داد و گفت: سازمان محيط زيست با توجه به محوديت در حوزه منابع مالي و انساني اين مصوبه را ظرفيت مناسبي براي پيشبرد اهداف حفاظتي خود مي داند.

«فرهاد شمس فلاح» گفت: با توجه به محدوديت ها و كمبودهاي موجود، سازمان محيط زيست در حوزه پايش و نگهداري عرصه هاي در اختيار، مشكلاتي دارد كه با واگذاري مناطق به بخش خصوصي زمينه نظارت و همين طور حفاظت مطلوب تر مناطق تحت تصدي فراهم مي شود.
وي تاكيد كرد: درخواست های متعددي از سوي مراجعه كنندگان و سرمايه گذاران مختلف به سازمان وجود دارد كه با توجه به مشي سازمان براي مشاركت دادن مردم در مديريت مناطق و همين طور بالا بردن ظريف حفاظتي و كييفت دادن به نظارت اين درخواستها بررسي و عملياتي مي شود.
فلاح افزود: در حوزه معاونت طبيعي سازمان محيط زيست اين واگذاري ها برا ي نمونه در منطقه «سد لار» استان تهران آغاز شده است كه كميته فني براي اجراي اين برنامه تمام برنامه ريزهاي لازم را صورت داده كه همگي در چارچوب ضوابط و آئين نامه تعين شده است.
به گفته مديركل دفتر رياست سازمان محيط زيست الزمات محيط زيستي براي تمامي افراد و شركت هاي طرف قرارداد تعين شده و با كوچكترين تخلفي برخورد خواهد شد و ناظران متخصص نيز وظيفه نظارت بر عملكرد حفاظتي و خدماتي را بر عهده دارند.
وي اظهار داشت: اولويت سازمان واگذاري مناطق و كليه برنامه ها به سازمان هاي غير دولتي محيط زيستي است كه بر اساس طرحه هاي پيشنهادي آنها اين توافق صورت مي گيرد. اين موضوع در سفرهاي رئيس سازمان محيط زيست به كشورهاي مختلف به خصوص كشورهاي آفريقايي كه محيط زيست بكرتري دارند مورد توجه قرار داده است.
فلاح به حساسيت سازمان هاي محيط زيستي و همين طور طرفداران محيط زيست اشاره كرد و افزود: اين برنامه مي تواند در حوزه حفاظتي رضايت آنها را براورده كند. براي نمونه غير از سد لار منطقه «فندوق» در اردبيل براي پرورش گونه اي مرال  و منطقه درياچه «نئور» براي احيا و نگهداري گونه ها نيز در دستور واگذاري در مرحله آزمايش و پايلوت است.