زیستگاه پرور نگيني بر قلب سمنان | چاپ |
ایران - زیستگاه
سه شنبه ۱۴ تیر ۱۳۹۰ ساعت ۱۸:۵۹

حميد رضا ريحانيان: منطقه حفاظت شده پرور در 40 کيلومتري سنگسر واقع است که به لحاظ قرار گرفتن در ميان دو اکوسيستم مناطق بياباني جنوب استان سمنان و مناطق جنگلي استان مازندران و متأثر شدن از اين دو اکوسيستم داراي سيماي جذاب طبيعي و جلوه هاي زيبايي از شاهکارهاي خلقت است. اين منطقه داراي تنوع زيستي گياهي و جانوري بي نظيري مي باشد.که از آن جمله مي توان:
پوشش گياهي: ارس، بنه (پسته وحشي)، آنقوزه، گون،‌ باريجه، بلوط، ‌راش، ‌ممرز، ‌گلابي، آويشن،‌ زرشک
پستانداران: مرال، ‌شوکا،‌ پلنگ، خرس قهوه اي،سياه گوش. پرندگان: کبک دري، ‌هوبره، ‌تيهو،کبک را نام برد.

شوکا

هفته گذشته تيم مطالعاتي موسسه نبض سبز حيات به عنوان يک تشکل مردم نهاد فعال در حوزه مديريت حيات وحش و اکوتوريسم در بازديد از منطقه مذکور موفق به عکسبرداري و فيلم برداري از شوکا توسط جناب آقاي عليرضا بي باک(عکاس طبيعت و حيات وحش)در منطقه امن رودبارک شد.
شوکا به عنوان کوچکترين گوزن ايران به دليل تخريب زيستگاه، قطع درختان جنگي و شکار بي رويه در فصول جفت يابي اين گونه حائز اهميت کشور با کاهش شديد جمعيت روبرو است.اگر وضع به همين منوال ادامه پيدا کند در آينده اي نچندان دور اينگونه بر لبه پرتگاه انقراض در کشور قرار خواهد گرفت.از اينرو ثبت اين تصوير بسيار حائز اهميت است.

منبع: ایرن