آخانی:لایروبی تالاب کیسه ایی برای شارلاتان ها | چاپ |
ایران - دریاها و تالابها
جمعه ۲۶ خرداد ۱۳۹۱ ساعت ۱۱:۰۹

دکتر حسین آخانی استاد دانشگاه و کارشناس نامدار محیط زیست و منابع طبیعی ایران را به ملایمت و نرمخویی میشناسیم. اما ماجرای فراخوان برای لایروبی تالاب گاوخونی ایشان را هم بسیار عصبانی کرده است. دکتر آخانی در پانوشتی که برای خبر ایرن در همین باره نوشته اند، برآشفتگی خود را اینگونه بازتاب داده اند:
"باز هم بودجه ریزگرد کیسه ای شد برای مشتی حرام خوار و شارلاتان تا بخواهند تالاب را لایروبی کنند!! در کجای دنیا یک تالاب طبیعی را لایروبی می کنند. اگر دست به بستر تالاب زده شود و رسوبات آن جابجا شوند مفهوم تالاب از دست می رود. مگر تالاب حوض و استخر است که لایروبی شود. این چهار میلیارد تومان را به وزارت نیرو بدهند 4 میلیارد آب بخرند و در زاینده رود رها کنند. آب خودش بلد است چکار کند، کجا برود و کدام نیاز را برآورده کند. خاک عالم بر سر اینهمه نادانی و حماقت و جهالت که دست از سر محیط زیست ما بر نمی دارد