کاهش ۵۲ درصدی حجم روان آب‌های کشور | چاپ |
ایران - رودخانه
چهارشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۳ ساعت ۲۲:۲۹

شرکت مدیریت منابع آب ایران اعلام کرد: حجم روان آب های کشور در پایان نخستین ماه سال جاری (فروردین ماه ۹۳)، در مقایسه با زمان مشابه متوسط دراز مدت ۵۲ درصد کاهش یافته است.


حجم روان آب‌های سطحی کشور در پایان نخستین ماه سال 93 با حدود 15 درصد کاهش در مقایسه با زمان مشابه سال آبی گذشته، به 25 میلیارد و 505 میلیون مترمکعب رسیده است.

بر اساس این گزارش، حجم جریان‌های سطحی در پایان نخستین ماه سال جاری رتبه 43 را در 46 سال گذشته به خود اختصاص داده است.

حجم کل روان آب‌های سطحی در دوره مشابه بلند مدت 52 میلیارد و 999 میلیون مترمکعب بوده است.

حجم جریان‌های سطحی در پایان فروردین ماه امسال در حوضه‌های دریای خزر، خلیج فارس، دریاچه ارومیه، مرکزی، هامون و سرخس به ترتیب سه میلیارد و 535 میلیون مترمکعب، 16 میلیارد و 416 میلیون مترمکعب، یک میلیارد و 146 میلیون مترمکعب، سه میلیارد و 436 میلیون مترمکعب، 249 میلیون مترمکعب و 724 میلیون مترمکعب ثبت شده است.

همچنین حجم روان آب‌های کشور در فروردین ماه سال جاری در مقایسه با فروردین ماه سال گذشته در حوضه‌های دریای خزر، خلیج فارس، دریاچه ارومیه، مرکزی و سرخس به ترتیب 32، هفت، 10، 21، 36 درصد کاهش و در حوضه هامون 20 درصد افزایش یافته است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت نیرو، حجم جریان‌های سطحی کشور در مقایسه با متوسط دراز مدت در همه حوضه‌های اصلی آبریز کشور کاهش یافته است.

بر اساس این گزارش، حجم روان آب‌های کشور در فروردین ماه سال جاری در مقایسه با مدت مشابه دراز مدت در حوضه‌های دریای خزر، مرکزی، هامون، خلیج فارس، دریاچه ارومیه و سرخس به ترتیب 61، 47، 58، 56، 75 و 60 درصد کاهش نشان می‌دهد.