تصفیه آب با روش فیزیک پلاسما در ایران | چاپ |
ایران - آب
يكشنبه ۰۹ فروردين ۱۳۹۴ ساعت ۱۷:۱۸

برای نخستین بار، تصفیه و گندزدایی آب به روش پلاسمای سرد اتمسفریک در مرکز تحقیقات فیزیک پلاسما توسط دانشجوی کارشناسی ارشد واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی بررسی شد و صورت گرفت.

تصفیه آب با پلاسما

زهره رشمئی، دانشجوی کارشناسی ارشد رشته فیزیک گرایش اتمی و مولکولی واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی، با بیان اینکه امروزه استفاده از پلاسما در علوم و مهندسی مورد توجه ویژه دانشمندان قرار گرفته است، گفت: استفاده از تکنولوژی پلاسما در محیط زیست و پزشکی یکی از فناوری‌های نوظهور است و کاربرد پلاسما بعنوان گندزدا در آب و فاضلاب یکی از این موارد محسوب می‌شود.

وی افزود: طبق گزارش‌های سازمان بهداشت جهانی کمبود منابع آبی و آلودگی منابع آبی یک بحران برای بهداشت عمومی محسوب می‌شود و هر ساله میلیون‌ها نفر بدلیل بیماری‌های ناشی از آب آلوده جان خود را از دست می‌دهند و از بین بردن آلودگی میکروبی و شیمیایی آبهای آلوده هزینه‌های بسیاری را به همراه دارد.

رشمئی، روش مرسوم گندزدایی در آب و فاضلاب را بر پایه استفاده از کلر دانست و ادامه داد: استفاده از کلر جهت میکروب زدایی آب یک روش شیمیایی بوده که دارای مضراتی است و دانشمندان همواره بدنبال یافتن روش‌های میکروب زدایی جایگزین هستند.

وی با بیان اینکه استفاده از تکنولوژی پلاسما در گندزدایی آب در کشورهای محدودی مورد مطالعه قرار گرفته است، اظهار کرد: مطالعه‌ای با این گستردگی که بسیاری از پارامترهای فیزیکی و شیمیایی را در آب بررسی کرده باشد، برای اولین بار در جهان در مرکز تحقیقات فیزیک پلاسمای واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی انجام شده است.

رشمئی، بررسی خاصیت میکروب کشی پلاسما در آب، تحقیق در مورد گونه‌های فعال پلاسمای تولید شده در آب و بررسی اثرات مضر و جانبی پلاسما در آب را اهداف مورد بررسی در این تحقیق دانست و گفت: این مطالعه با آلوده کردن آب شرب استریل با غلظت بالای دو باکتری شاخص در آلودگی آب، اشرشیا کولی و انتروکوکوس فکالیس انجام شد.

دانشجوی کارشناسی ارشد واحد علوم و تحقیقات با بیان اینکه نتایج این مطالعه نشان داد که پلاسما در زمان کوتاهی قادر به از بین بردن باکتری‌ها است، گفت: بر اساس این پژوهش همچنین عامل اصلی گندزدایی تولید مولکول H2O2 و میدان‌های الکتریکی در اثر تابش پلاسما روی سطح آب است.

وی افزود: استفاده از H2O2 بعنوان جایگزین مناسبی برای روش‌های مرسوم گندزدایی آب در حال مطالعه است که در اثر تابش پلاسما روی سطح آب نیز مولکول H2O2 تولید می‌شود.

رشمئی با اشاره به اینکه بسیاری از پارامترهای فیزیکی و شیمیایی آب برای اولین بار در این مطالعه اندازه گیری شد، اظهار کرد: نتایج حاکی از آن است پلاسما در پارامترهای سختی کل، کدورت، سولفات، فسفات، کل جامدات محلول، ازن، هدایت الکتریکی، دما، حجم، اکسیژن محلول و pH تاثیری ندارد.

وی از انجام بررسی‌های لازم برای حل مشکل افزایش دو پارامتر نیترات و نیتریت در اثر پلاسما در آب با ایجاد تغییرات جزئی در نوع پلاسما، شرایط تابش و گاز مورد استفاده در مرکز تحقیقات فیزیک پلاسمای واحد علوم و تحقیقات خبر داد و گفت: نتایج این تحقیق نشان داد پلاسما قدرت میکروب کشی بسیار بالایی دارد، بطوری که بعد از چند ثانیه از تابش پلاسما روی سطح آب میلیون‌ها باکتری از بین رفت.

بر اساس این گزارش، این پژوهش در ایران برای اولین بار با همکاری مرکز تحقیقات فیزیک پلاسما به سرپرستی دکتر محمود قرآن نویس و آزمایشگاه تخصصی آب و فاضلاب اداره کل تعمیر و نگهداری واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی که معتمد سازمان محیط زیست است، انجام شد.