خروج یک و نیم میلیون متر مکعب چوب از جنگل‌های شمال ظرف دو سال | چاپ |
ایران - جنگل
دوشنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۱ ساعت ۱۵:۳۷

آمارهای دولتی حاکی از آن است که چوب بهره برداری شده در مجموع سال های ۸۹ و ۹۰ از جنگل های شمال ایران بالغ بر ۱.۵ میلیون مترمکعب است.

متخصصان جنگل با انتقاد از این بهره برداری که البته ظاهرا به شکل قانونی صورت می گیرد می گویند که جنگل های شمال در حال حاضر به قدری آسیب دیده اند که تاب این برداشت گسترده را که به شکل متمرکز انجام می شود، ندارند. هادی کیادلیری، رییس انجمن جنگلبانی در گفت و گو با CHN با بیان این مطلب گفته است: عدد ۱.۵ میلیون مترمکعب که در آمارهای دولتی وجود دارد، رقم رسمی است و به طور قطع بهره برداری های غیر قانونی نیز وجود دارد و در نهایت چیزی که از جنگل برداشت می شود بیش از این ارقام است.

این میزان بهره برداری گسترده و متمرکز از جنگل های شمال در جایی صورت می گیرد که به گفته ” کیادلیری”، دیدگاه های دولتی در مورد بهره برداری از جنگل باید تغییر کند چون جنگل های شمال به حدی آسیب دیده اند که تاب و توان چنین حجم گسترده بهره برداری را ندارند. ضمن این که وجود آفات و بیماری ها و نیز خشکسالی خود به خود میزان قابل توجهی از جنگل ها را نابود و موقعیت جنگل ها را شکننده تر می کند.

نابودی گونه های منحصر به فرد جنگل های ایران:

بهره برداری گسترده و نگاه تک هدفی به جنگل در حالی از سوی دولت اعمال می شود که به اعتقاد متخصصان جنگل، تولید چوب تنها یکی از کارکردهای جنگل است.

کیادلیری با تاکید بر این که جنگل شمال مانند مریضی است که نمی توان از آن خون گرفت، گفت: «این دیدگاه که جنگل منبعی برای تولید چوب است باید تغییر کند، وقتی جنگل با این دیدگاه تک هدفی مدیریت می شود، واضح است که این همه آسیب می بیند.»

هر سال باید منتظر مرگ دسته جمعی گونه های مختلفی در جنگل های شمال ایران باشیم. «کیابندری» با بیان این مطلب گفت: «گونه شمشاد که مختص جنگل های ایران بود نابود شده است و حالا ظرف چند سال آینده جنگل های شمال نیز به سرنوشت جنگل های غرب دچار شده و نابود می شوند.»

کیادلیری با بیان این که جنگل های شمال از جنگل های کهنسال دنیا به حساب می آیند و بر این اساس حفاظت از آن ها حساس تر است، گفت: «چیزی به نام جنگل در جنگل های شمال وجود ندارد چون جنگل مجموعه ای از درختان و حیات وحش است و در واقع در جنگل های شمال در حال حاضر تنوع زیستی و حیات وحش از بین رفته است.»

به گفته او، درخت مهم ترین و نخستین عضو جنگل است اما در نبود تنوع زیستی، درخت به تنهایی جنگل محسوب نمی شود.

بهره برداری بی رویه از جنگل های شمال در حالی صورت می گیرد که کارشناسان معتقدند یکی از دلایل بسیار مهم در تشدید سیل های ویرانگر سال های اخیر در شهرهای شمالی، از بین رفتن پوشش گیاهی و قطع درختان جنگل است.