توليد گازهاي گلخانه‌اي سال گذشته ركورد زد | چاپ |
جهانی - هوا
چهارشنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۰ ساعت ۱۳:۳۵

پس از 20 سال تلاش توليد گازهاي گلخانه‌اي به جاي كاهش هنوز هم در حال افزايش است به طوري‌كه ركوردي را از خود به جاي گذاشته است.

گزارش جديد آژانس بين المللي انرژي نشان مي دهد توليد گازهاي گلخانه اي ناشي از سوختهاي فسيلي يكي از خبرهاي بدي است كه شركت كنندگان از 180 كشور در اجلاس دو هفته اي بن آلمان با آن روبرو خواهند شد.

به رغم گسترش انرژي‌هاي قابل تجديد در سال‌هاي اخير در سرتاسر جهان گزارش اين آژانس نشان مي دهد سال گذشته توليد گازهاي گلخانه‌اي با ثبت ركوردي به 30 گيگاتن رسيده كه 5 درصد بيشتر از ركورد قبلي در سال 2008 است و با توجه به سرمايه گذاري‌ها در در ذغال سنگ و ساير سوختهاي نفتي به نظر نمي رسد در يك دهه آينده تغيير چنداني رخ دهد.

به نوشته آسوشيتدپرس كارشناسان اعلام كرده‌اند اين هشداري جدي نسبت به اميدهاي كاهش دماي زمين است كه دانشمندان معتقدند با گذشتن از حد خاصي فاجعه آميز خواهد بود و منابع آب و كشاورزي جهاني را تحت تأثير قرار داده و طوفان‌هاي وحشتناكي را ايجاد خواهد كرد.

اجلاس دو هفته‌اي در بن اجلاس آماده سازي براي كنفرانس تصميم‌گيري سالانه سازمان است كه امسال در دوربان آفريقاي جنوبي برگزار خواهد شد.