کاشت درخت در ازای تولد نوزاد در ایتالیا اجباری شد | چاپ |
سایر کشورها - گونه های گیاهی
پنجشنبه ۰۱ فروردين ۱۳۹۲ ساعت ۱۳:۴۸

به موجب قانون جديدي كه به تازگي ابلاغ شده شهرداران شهرهاي ایتالیا موظف به کاشت یک درخت در ازای تولد هر نوزاد و یا قبول فرزندخواندگی هر نوزاد شدند.

بر اساس اين قانون شهرداران شهرهایي كه بیش از 15 هزار نفر جمعیت دارند موظفند به منظور توسعه فضاي سبز شهري ظرف مدت 6 ماه از زمان تولد و یا فرزندخواندگی هر نوزاد يك درخت بکارند. در همين حال شهرداران شهرها موظه هستند  اطلاعات مربوط به  نوع گونه كاشته شده و محل کاشت هر درخت را به كميته مربوطه اعلام کنند.

بر اساس اطلاعات سازمان محیط زیست اين كشور، در هر ثانیه در ایتالیا هشت متر مربع فضای سبز از بین می رود و حال این کشور با اجرای این قانون قصد جبران ان را دارد.