پاکسازی دی اکسید کربن اقیانوس‌ها با نانوموتور | چاپ |
سایر کشورها - اقیانوس
يكشنبه ۱۲ مهر ۱۳۹۴ ساعت ۱۱:۰۷

گروهی از دانشمندان دانشگاه کالیفرنیا سیستمی شامل نانو ماشین ها را توسعه داده اند که هنگام حرکت در آب دی اکسید کربن را از آن حذف می کند


نانو موتور حذف دی اکسید کربن اقیانوس

 

نانوموتورهای فوق کوچک می توانند به پاکسازی اقیانوس از آلودگی دی اکسید کربن کمک کنند. گروهی از دانشمندان دانشگاه کالیفرنیا سیستمی شامل نانو ماشین ها را توسعه داده اند که هنگام حرکت در آب دی اکسید کربن را از آن حذف می کند. در صورت موفقیت، این نانو ماشین ها می توانند به کند کردن روند تغییرات اقلیمی و بهبود سلامت اقیانوس ها کمک کنند.

ماشین آلات معرفی شده از سوی پژوهشگران دانشگاه کالیفرنیا نازک‌تر از موی انسان هستند اما توانایی پاکسازی آلودگی دی اکسید کربن را دارند. آنزیمی که توسط این دستگاه ها تولید می شود واکنشی بین دی اکسید کربن و آب ایجاد می کند و بی کربنات تولید می شود. با افزودن کلرید کلسیم، بی کربنات به کربنات کلسیم تبدیل می شود. به بیان دیگر، این نانو تمیزکننده ها دی اکسید کربن را به کربنات کلسیم تبدیل می کنند که گاز گلخانه ای آزاد نمی کند.

در آزمایشگاه، میکروموتورها ۹۰ درصد دی اکسید کربن محلول مورد آزمایش از آب مقطر و ۸۸ درصد از دی اکسید کربن در آب دریا را پاکسازی کردند. در شرایط کنترل شده، میکروموتورها تنها طی پنج دقیقه دی اکسید کربن را از بین برده و قابلیت استفاده مجدد در نمونه های جدید آب های آلوده را داشته اند.

دانشمندان امیدوارند این فرآیند برای مبارزه با آب های آلوده در مقیاس گسترده به طور موثر توسعه یابد. اگرچه نانوموتورها همچنان در مرحله تجربی قرار دارند اما از ظرفیت توسعه برای پاکسازی آب های آلوده در مقیاس وسیع برخوردار هستند که چشم اندازی امیدوارکننده محسوب می‌شود .

منبع : gizmag.com