فعاليت جدي سوييس براي دستيابي به انرژي گرمايشي زمين | چاپ |
سایر کشورها - جنگل
چهارشنبه ۲۸ فروردين ۱۳۹۲ ساعت ۱۳:۳۶

فعاليت جدي سوييس براي دستيابي به انرژي گرمايشي زمين
ايرن: «کانتون سنت گالن» در سوييس فعاليت جديدي را براي دستيابي به انرژي گرمايشي زمين آغاز کرده است.

خبرگزاري مستقل محيط زيست: اين کانتون ( ايالت ) در سال 2006 نيز فعاليت هايي را در اين زمينه انجام داد ولي اين فعاليت ها موجب شد که به جاي دستيابي به انرژي گرمايشي زمين، زلزله اي به بزرگاي 4/3 ريشتر در اين سال در همين کانتون رخ دهد. علاوه براين تا مارس سال 2007 نيز دو پس لرزه به بزرگاي 2/3 و 9/2 در اين مرکز به وقوع پيوست.

براي به دست آوردن انرژي گرمايشي، حفاري عميق در زمين انجام مي شود و تجهيزات لازم تا اعماق زمين مي رود و آن وقت حرارت آب گرم زمين را استخراج و از طريق دستگاههايي به انرژي تبديل مي کند.

در شهر بازل به خاطر حفاري صورت گرفته ، به گسل هاي زمين صدمه وارد شد و نهايتاً باعث وقوع زمين لرزه شد.

شش سال پس از آن، اينک کانتون سنت گالن مي خواهد به اين انرژي دست پيدا کند و حفاري را آغاز کرده است. البته متخصصان اين کانتون روش ديگري در پيش گرفته اند و مي خواهند تجهيزات را چهار کيلومتر به عمق زمين ببرند و در آنجا سنگ هايي را برش دهد و سپس به سرچشمه آب گرم برسند .سپس قرار است با پمپ هاي مخصوص اين آب گرم به بالا پمپاژ شود و مجدداً از طريق حفره ايجاد شده ديگري به زير زمين انتقال داده شوند.

دانشمندان تاکيد مي کنند که در بازل اين امر به اين خاطر باعث زمين لرزه شد زيرا آب را با فشار زياد پمپاژ کردند تا سنگ ها را از ميان بردارد و متخصصان به منبع اصلي آبهاي گرم دسترسي پيدا کنند.

اين در حالي است که در سنت گالن گسلهاي زمين خيلي پايين تر است بنابراين نمي تواند باعث ايجاد زمين لرزه شود .

با اين وجود، در سنت گالن نيز همه ريسک ها را نمي توان غير ممکن دانست. البته براي اينکه زمين لرزه اي به وجود نيايد، 6 دستگاه مدرن سنجش را نصب کرده اند.

به گزارش ايرنا، از هفته گذشته حفاري در سنت گالن آغاز شده است. هر ساعت 10 الي 15 متر حفاري مي شود و دستگاه ها تا 100 روز ديگر به عمق 4500 هزار متري زمين خواهند رسيد و آن وقت اولين آزمايش پمپاژ آب آغاز خواهد شد.

اوايل تيرماه ( ژوئيه) مشخص خواهد شد که آيا آب گرم در اين عمق براي آوردن به سطح زمين وجود دارد يا نه. چنانچه اين پروژه با موفقيت همراه باشد آن وقت مي توان گرماي نيمي از خانه ها در کانتون سنت گالن را از اين طريق تامين کرد.

همزمان مي توان برق دو تا سه هزار خانواده را هم تامين کرد. هزينه حفاري ها بالغ 76 ميليون فرانک و سيستم تبديل اين آب گرم به انرژي نيز 83 ميليون هزينه خواهد داشت.

مردم کانتون سنت گالن در سال 2010 در يک همه پرسي با اعتبار 159 ميليون فرانکي به اجراي اين پروژه رأي مثبت دادند.

چنانچه اين پروژه در کانتون سنت گالن با موفقيت همراه باشد، چند کانتون ديگر در سوييس نيز مي خواهند آن را به اجرا درآورند، زيرا با اين کار اولاً به يک انرژي تميز و همسو با محيط زيست دستيابي مي شود و ثانياً با هزينه اندک مي توان گرماي خانه ها را تامين کرد