طرح جمع آوري و امحاء روغن هاي آسکارل که در مجتمع مس سرچشمه | چاپ |
ایران - کارخانه ها
يكشنبه ۰۸ ارديبهشت ۱۳۹۲ ساعت ۰۹:۵۲

امسال از بين بيش از 11 هزار طرح که از نقاط مختلف جهان به بنياد بين المللي انرژي ارسال شده بود، طرح جمع آوري و امحاء روغن هاي آسکارل که در مجتمع مس سرچشمه اجرا شده، رتبه برتر را کسب و حائز دريافت تنديس بين المللي بنياد جهاني انرژي شد. دکتر عليرضا بهمن آبادي در گفتگو با خبرگزاري محيط زيست ايران با اشاره به اهداي تنديس و چند گواهي نامه معتبر بين المللي بنياد جهاني انرژي به مجتمع هاي سه گانه شرکت مس گفت: زمينه فعاليت بنياد جهاني انرژي در پنج زمينه آب و هوا، خاک، آتش و نيروي انساني جوان است. بهمن آبادي در ادامه ياد آور شد: در حال حاضر بنياد جهاني انرژي تمام طرح هاي مرتبط با اين موضوعات را از سرتاسر دنيا دريافت و بررسي کرده سپس به طرح هاي برتر جايزه مي دهد که شخصيت هاي مشهوري همچون کوفي عنان و گورباچف از جمله برندگان آن بوده اند. وي افزود: در جلسه اي که با حضور ولفگانگ نيومن رئيس بنياد جهاني انرژي در محل شرکت مس برگزار شد، مديران ارشد شرکت گزارشي از توانمندي ها و ساير برنامه هاي مرتبط با توانمندي ها و ساير برنامه هاي مرتبط با موضوع فعاليت بنياد جهاني انرژي ارائه کردند که با استقبال رئيس بنياد جهاني انرژي مواجه شد. وي تصريح کرد: نيومن در اين جلسه با بيان اين که طرح هاي شرکت کس در مقياس جهاني بوده و قابليت ارائه به عنوان الگو را دارد، خواستار ارسال ساير طرح هاي شرکت مس به بنياد جهاني انرژي شد. بهمن آبادي ياد آور شد: سال آينده شرکت ملي صنايع مس ايران با طرح هاي بيشتري در رقابت بين المللي بنياد جهاني انرژي شرکت خواهد کرد و پا در ميدان رقابت بنياد جهاني انرژي خواهد گذاشت. وي با بيان اين مطلب در ديدار با ولفگانگ نيومن رئيس بنياد جهاني انرژي که در شرکت مس صورت گرفت ياد آور شد: بر همين اساس با سازمان محيط زيست کشور تفاهم نامه همکاري امضا کرديم تا ضمن بهبود وضعيت موجود استانداردهاي خود را به سطح استانداردهاي روز جهاني برسانيم