دوشنبه ۰۱ آبان ۱۳۹۶ ساعت ۲۲:۲۱

خبرهای متنی

ایران

عکسهای خبری

Developed by JoomVision.com

سوسن های چلچراغ در تیلا کنار عباس آباد

زمینی ؛ وبگاه تازه‌های دانش زیست بوم زمین زمینی ؛ وبگاه تازه‌های دانش زیست بوم زمین

پرندگان مهاجر در تالاب گمیشان

زمینی ؛ وبگاه تازه‌های دانش زیست بوم زمین زمینی ؛ وبگاه تازه‌های دانش زیست بوم زمین

آخرین بازمانده درنا در ایران

زمینی ؛ وبگاه تازه‌های دانش زیست بوم زمین زمینی ؛ وبگاه تازه‌های دانش زیست بوم زمین

رودخانه ایی به شفافیت کریستال

زمینی ؛ وبگاه تازه‌های دانش زیست بوم زمین زمینی ؛ وبگاه تازه‌های دانش زیست بوم زمین

عکس های دیدنی از قوهای فریدونکنار

زمینی ؛ وبگاه تازه‌های دانش زیست بوم زمین زمینی ؛ وبگاه تازه‌های دانش زیست بوم زمین

سوسک طلائی

زمینی ؛ وبگاه تازه‌های دانش زیست بوم زمین زمینی ؛ وبگاه تازه‌های دانش زیست بوم زمین

درخت رنگین کمان

زمینی ؛ وبگاه تازه‌های دانش زیست بوم زمین زمینی ؛ وبگاه تازه‌های دانش زیست بوم زمین

کهنسال ترین گیاهان زمین

زمینی ؛ وبگاه تازه‌های دانش زیست بوم زمین زمینی ؛ وبگاه تازه‌های دانش زیست بوم زمین

کشنده ترین مار جهان

زمینی ؛ وبگاه تازه‌های دانش زیست بوم زمین زمینی ؛ وبگاه تازه‌های دانش زیست بوم زمین
مناسبتها | چاپ |
21 March روز جهانی جنگل‌ها ۲ فروردین
22 March روز جهانی آب ۳ فروردین
23 March روز جهانی هواشناسی ۴ فروردین
روز ملی درخت بلوط ۷ فروردین
Last Saturday in March روز جهانی ساعت زمین ۸ فروردین

روز ملی طبیعت ۱۳ فروردین
7 April روز جهانی بهداشت ۱۸ فروردین
Last Friday in April روز جهانی چمنها و علفزارها
13-19 April هفته جهانی آسمان تاریک ۲۴ تا ۲۹ فروردین
22 April روز جهانی زمین ۲ اردیبهشت
10 May روز جهانی پرندگان مهاجر ۲۰ اردیبهشت
18 May روز جهانی حفاظت از گیاهان ۲۸ اردیبهشت
21 May روز جهانی گونه های در معرض خطر ۳۱ اردیبهشت
22 May روز جهانی تنوع زیستی ۱ خرداد
24 May روز جهانی مهاجرت ماهیان ۳ خرداد
31 May روز جهانی بدون دخانیات ۱۰ خرداد
5 June روز جهانی محیط زیست ۱۵ خرداد
هفته ملی محیط زیست ۱۶ تا ۲۲ خرداد
8 June روز جهانی اقیانوسها ۱۸ خرداد
17 June روز جهانی باد ۲۵ خرداد
17 June روز جهانی مقابله با بیابان‌زایی و خشکسالی
۲۷ خرداد
21 June روز جهانی وال ۳۱ خرداد

برگزاری جشن شقایقها در دامنه دماوند هفته نخست تیر ماه

روز ملی دماوند و جشن تیرگان
۱۳ تیر
12 August روز جهانی فیل ۲۱ مرداد
روز ملی حافظت از یوزپلنگ ۹ شهریور
September 16 روز جهانی حفاظت از لایه ازن ۲۵ شهریور
22 September روز جهانی بدون خودرو ۳۱ شهریور
26 September روز جهانی پاکسازی کوهستان ۴ مهر
27 September روز جهانی جهانگردی ۵ مهر
1-7 October هفته جهانی حیات وحش ۹ تا ۱۵ مهر
6 October روز جهانی زیستگاه ها ۱۴ مهر
روز ملی کودک و محیط زیست ۱۶ مهر
13 October روز جهانی کاهش بلایای طبیعی ۲۰ مهر
16 October روز جهانی غذا ۲۴ مهر
3 December روز جهانی بدون سم ۱۲ آذر
5 December روز جهانی خاک ۱۴ آذر
5 December روز جهانی داوطلب ۱۴ آذر
10 December روز جهانی حقوق حیوانات ۱۶ آذر
11 December روز جهانی کوهستان ۲۰ آذر
روز ملی کشاورزی ۱ دی

روز ملی هوای پاک ۲۹ دی
2 February روز جهانی تالابها ۱۳ بهمن
27 February روز جهانی خرس های قطبی ۸ اسفند
روز ملی بهداشت محیط ۱۱ اسفند
3 March روز جهانی حیات وحش ۱۲ اسفند
روز ملی آب ۱۳ اسفند
روز ملی درختکاری ۱۵ اسفند
هفته ملی منابع طبیعی ۱۵ تا ۲۱ اسفند
14 March روز جهانی حفاظت از رودخانه ها ۲۴ اسفند
20 March
روز جهانی گنجشکها ۱ فروردین
 

اضافه‌ كردن نظر


کد امنيتي
باز خوانی تصویر امنیتی

حقوق این وبگاه محفوظ  است و استفاده از نوشته های آن با نگاشتن نام این وبگاه منعی ندارد